Wednesday, July 31, 2013

DC Một Buổi Chiều ...DC Một Buổi Chiều ...

Lặng bước bên ba một buổi chiều
D.C* nắng ấm, gió hiu hiu
Dừng chân ghé lại bức tường đá
Bỗng thấy lòng chùng nỗi cô liêu
Buồn dâng ánh mắt ... ba nói khẻ :
"Bạn bè nằm xuống ... thuở dấu yêu
Phải chi tường đá khắc tên nó ..."
Ba nghẹn lắng im ... nhạt nắng chiều !

July 31, 2013
Hoàng Nhật Thơ


*Washington DC