Sunday, April 29, 2012

Canberra : Tưởng Niệm Quốc Hận 30 tháng Tư

Canberra: Tưởng niệm Quốc Hận - 30 tháng Tư

Canberra, ngày 28-04-2012

Hơn 2000 đồng hương khắc nơi từ Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth, Queensland và địa phương Canberra tập trung trước toà đại sứ Việt Công ở Canberra để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng Tư. Các vị đại diện các tiểu bang đã lên án CSVN đàn áp người dân, tước đoạt quyền làm người và dâng giang sơn gấm vóc cho giặc Tàu. Năm nay có sự hiện diện của anh Trương Quốc Việt đã toạ kháng trước toà đại sứ VC từ thứ Hai (23-04-12) cho đến nay và anh sẽ tiếp tục toạ kháng ở đây để đòi lại căn nhà nhỏ cho anh và căn nhà lớn cho người dân Việt.

Sau buổi lễ Tưởng niệm, đồng hương, các vị chính giới, dân biểu tiểu bang và liên bang Úc Đại Lợi và đại diên của Hội Chiến Binh Úc Đại Lợi đến Đài Chiến Sĩ Úc Việt trên đường ANZAC Parade ở Canberra để tưởng niệm 50 năm Quân đội Hoàng Gia Úc tham chiến vào chiến trường Việt Nam để bảo vệ nền tự do của miền Nam Việt Nam.

Rất đặc biệt năm nay, khu thương mại Sài Gòn Place ở Bankstown, Sydney treo cờ Vàng để tưởng niện ngày Quốc Hận - http://www.lyhuong.net/uc/index.php/30-04/2055-2055.