Sunday, July 31, 2011

Trời vào Thu ...
Trời vào Thu ... gió giao mùa se lạnh,
Lá trên cành từng chiếc nhẹ lìa xa,
Mùa Thu buồn ... sầu úa cả hồn ta,
Cây trụi lá như lòng ta đơn lẻ.

Từng chiếc lá rơi rơi từng chiếc lá,
Bay lững lờ vào tận cuối trời xa,
Nhìn quanh đây chỉ có một mình ta,
Đang đếm lá trong nỗi sầu hiu quạnh.

Mar 12, 2005
Hoàng Nhật Thơ


No comments:

Post a Comment