Sunday, July 24, 2011

Lợi Danh ...
Thế gian hai chữ Lợi, Danh,
Người mong thoát khỏi ... kẻ tranh nhảy vào,
Người khôn tìm chốn lao xao,
Thăng trầm ... lẫn lộn vàng thau dòng đời,
Ta dại tìm chốn chơi vơi,
Tịch liêu vắng vẻ ... ru đời bình tâm,
Tháng ngày lặng lẽ âm thầm,
Quan trường, hoạn lộ ... ngoài tầm tay xa,
Sơn khê, gió núi, trăng ngà,
Thảnh thơi vui bước mình ta ... đất trời,
Muôn trùng ... mây nước ... ngàn khơi,
Mặc người ngụp lặn rã rời ... bể dâu,
Ganh đua leo tận đỉnh sầu,
Dọc đường ngoảnh lại ... mái đầu bạc phơ,
Mòn chân, mỏi gối, bơ phờ ...
Muốn quay trở lại ... thì giờ còn chăng ...
Đôi đường ... tấn thối ... lưỡng nan,
Tấn ... ngại sức cạn, thối ... càng thêm đau ...
Bao người bỏ cuộc từ lâu,
Bao kẻ lẽo đẽo phía sau mệt nhoài ...
Lợi ... Danh ... thử đức lẫn tài,
Hay bả "danh lợi" ... nạn tai ... bụi trần,
Bao nguời mê muội ... sa chân,
Trí cuồng, tâm loạn ... ô thân trọn đời,
Mấy kẻ tỉnh ngộ ... buông lơi,
Cái vòng lẩn quẩn ... bụi rơi ... kiếp người ...!


May 13, 2009
Hoàng Nhật Thơ


                       

No comments:

Post a Comment