Tuesday, August 09, 2011

Kỷ Vật Cho Em ...


Nhạc phẩm : Kỷ Vật Cho Em ...
Tác giả : Phạm Duy.
Thơ : Linh Phương.
Trình bày : Hoàng Nhật Thơ.

No comments:

Post a Comment