Tuesday, August 09, 2011

Nửa Hồn Thương Đau ...!


Tác giả : Phạm Đình Chương.
Thơ : Thanh Tâm Tuyền.
Trình bày : Hoàng Nhật Thơ.

No comments:

Post a Comment