Monday, August 01, 2011

Tháng Tư Lại Đến ...!
Tháng Tư lại đến nữa rồi,
Ngày xưa, chuyện cũ trong tôi hiện về,
Nhớ ... thêm chồng chất tái tê,
Nhớ ... thêm chua xót não nề đớn đau,
Ba mươi năm lẻ qua mau,
Tháng Tư Đen đó ... vết sầu không nguôi,
Lệnh trên bỏ súng buông xuôi,
Người thì tự sát, kẻ lui vào rừng,
Triệu người cải tạo tập trung,
Tù Nam, Ngục Bắc ... gông cùm máu rơi,
Đọa đày tra tấn tả tơi,
Bao người bỏ mạng biết nơi đâu tìm,
Kẻ thì vỡ nát con tim,
Uất hờn nhắm mắt im lìm ngục sâu,
Người thì thân thể còn đâu ...
Tay chân gãy nát, mình đầu buốt đau,
Ngày rời khỏi trại về đâu ...
Quê hương tan nát, lệ sầu khắp nơi,
Dân lành lam lũ cuộc đời,
Áo quần rách nát, tả tơi cơ hàn,
Vùng "Kinh Tế Mới" rừng hoang,
Nông trường thiết lập ... khăn tang phủ đầu,
Triệu người bỏ xác biển sâu,
Trên đường vượt biển, chiếc tàu vỡ tan,
Bao người tủi nhục hận mang,
Hải tặc hãm hiếp nát tàn đời hoa,
Ba triệu bỏ xứ bôn ba,
Sống đời vong quốc xót xa lệ trào,
Việt Nam tang tóc khổ đau,
Ba mươi năm lẻ phủ màu tang thương,
Cộng sản tàn ác bất lương,
Đẩy dân, đưa nước vào đường lầm than,
Bao giờ Sọc Đỏ Cờ Vàng,
Tung bay khắp nước ... ca vang thái bình.

Mar 10, 2006
Hoàng Nhật Thơ


No comments:

Post a Comment